De tarieven en het progressievoorbehoud in het schenkings- en successierecht over de drie gewesten heen anno 2006

Schenkingsrechten: progressievoorbehoud

Registratierechten op een schenking zijn progressief: hoe meer men schenkt: hoe hoger het tarief.

Progressievoorbehoud. Deze regel is terug te vinden in artikel 137 Wetboek Registratierechten.

Met deze regel wil de fiscus vermijden dat partijen een (grote) schenking zouden opsplitsen in meerdere (kleinderen) schenkingen.

Het is een fundamentele regel inzake registratierechten zo oud als het registratierecht zelf.

Voor de schenking van roerende goederen is er geen progressievoorbehoud nodig aangezien het tarief niet progressief is. Artikel 137 Wetboek registratierechten werd dan ook aangepast in Vlaanderen met ingang van 1 januari 2004.