Notarieel vennootschapsrecht

De afschaffing van effecten aan toonder

Beursgenoteerde vennootschappen zijn eerst aan de beurt
31 december 2007 : vereffeningsinstelling
1 januari 2008 : omzetting van alle aandelen van rechtswege in gedematerialiseerde vorm

Uitgifteverbod voor effecten aan toonder
vanaf 1 januari 2008

Effecten die zijn uitgegeven vanaf 23 december 2005
omzetting teb laatste op 31 december 2012

Effecten die zijn uitgegeven voor 23 december 2005
omzetting ten laatste op 31 december 2013


op naam