Notarieel familierecht

De inbrengverplichting en de langstlevende echtgenote: inbreng aan en door de langstlevende echtgenote

Probleemstelling: de onverenigbaarheid van de klassieke inbrengregeling met het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote

Inbreng aan de langstlevende echtgenote
Plaatsvervangende inbrengregeling uit artikel 858 bis lid 1 BW : de inbrengvervangende lijfrente.
Uitzondering: de toestemming van de langstlevende echtgenote: artikel 858 bis lid 2 BW

Inbreng door de langstlevende echtgenote
Plaatsvervangende inbrengregeling uit artikel 858 bis lid 3 BW : inbreng in tegenwaarde.

erfgenaam