Notarieel fiscaal recht

De aftrek voor risicokapitaal of de notionele interestaftrek

Doelstellingen

Toepassingsgebied

Berekening risicokapitaal

Aktrekpercentage

Aftrekbewerking, overdracht en onverenigbaarheid

Artikel 207 WIB 1992

Impact op estate planning
income tax