Successieplanning in extremis in Vlaanderen
De niet-georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis

Informatie
(familiale toestand, vermogenstoestand, rechtsregels)

Toestemming (ziekte, ongezondheid van geest, handelingsbekwaamheid, onbereikbaarheid)
- Huwelijkscontract
- Schenkingen
- Testament