Successieplanning in extremis in Vlaanderen
De georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis

Informatie
(familiale toestand, vermogenstoestand, rechtsregels)

Toestemming (ziekte, handelingsbekwaamheid, onbereikbaarheid)
Men kan een volmacht geven.