Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in voordeel van de langstlevende partner (of toch bijna)

Inleiding

I. De vrijstellin nader toegelicht

II. Verwerving en schenking van de gezinswoning interregionaal

III. De (benadeelde?) positie van samenwonenden in het licht van de nieuwe vrijstellingsregeling

IV. De (bevoordeelde?) positie van gehuwden in het licht van de nieuwe vrijstellingsregeling