Successieplanning in extremis in Vlaanderen

Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning: Bijzonder deel - het testament als techniek van (fiscale) successieplanning in extremis

Troeven van het testament - Fucties van het testament - De testamentaire technieken

1. De herroeping van "fiscaal dure" testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen

2. De spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen (3. en het overslaan van een generatie)

4. Het voorrang geven aan erfgenamen van groep 1 en 2

5. De spreiding over roerende en onroerende goederen

6. Het maximaal gebruik van de vrijstellingen

7. Het toekennen van uitdovende rechten

8. Het vermijden van dubbelen overgangen

9. Het restelgaat

10. Het duo-, omgekeerd duo- en mono-legaat  11. Het ten laste leggen van de successierechten

12. Het erkennen van een schuld in en buiten testament