Successieplanning in extremis in Vlaanderen
Kenmerken:

a) soms volmaakt
(schenking van roerende goederen vlak voor overlijden) / soms onvolmaakt

b) niet-evolutief
(omwille van het in extremis tijdstip)
Bij andere estate planning kunnen de behoeften en wensen evolueren met de loop ter tijd.