Successieplanning in extremis

e-migratie - technieken uit het familierecht

Het zich in extremis door e-migratie onttrekken aan de toepassing van de Belgische belastingwet

Het zich in extremis door interne migratie onttrekken aan de toepassing van de Vlaamse successiebelasting

Het in extremis verlagen van de belastingdruk door verplaatsing van de gezinswoning
Inschrijving in bevolkingsregister schept een vermoeden dat weerlegbaar is.

Notarieel fiscaal recht