Successieplanning in extremis

e-migratie - technieken uit het familierecht

De voordelen waarop verkrijgers van groep 1 aanspraak kunnen maken
Successierecht: Progressief tarief van 3 tot 27 procent - Individuele toepassing van het tarief - Splitsing tussen roerende en onroerende goederen
Schenkingsrecht: tarief

Het in extremis onderbrengen van de verkijger in goep 1 door middel van familierechtelijke technieken
- De langstlevende echtgenoot en de daarmee gelijkgestelde verkijgers


 - Bloedverwanten in de rechte lijn en daarmee gelijkgestelde verkijgers

Notarieel fiscaal recht