Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Wat? Een beperkte erfrechtelijke roeping
Erfrechtelijke aanspraak in vruchtgebruik op preferentiele goederen - Het recht op de huur van de "gezinswoning" en het vruchtgebruik op het huisraad - Gevolgen van de erfrechtelijke roeping ten aanzien van de andere erfgenamen: bijzondere regelen inzake vruchtgebruik - compensatiemaatregelen voor het gedeeltelijk verlies van erfrechteijke aanspraken

Wie? Voorwaarden vereist om te erven
De langstlevende wettelijk samenwonende partner - Algemene vereisten inzake erfbekwaamheid

Kenmerken van de erfrechtelijke roeping
De langstlevende is een gewone ab intestato-erfgenaam - De langstlevende is geen reservataire erfgenaam

Invloed van het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner op de andere erfrechtelijke aanspraken
Invloed op de normale devolutie - op reservataire erfaanspraken - op verdeling nalatenschap


Notarieel familierecht