De toepassing van artikel 9 W.Succ. op effecten:

pleidooi voor fiscale hygiene

Artikel 9 W. Succ.

Analyse
Effecten - Inschrijving: formele benadering - materiele benadering

Impact op schenkingen van roerende goederen

Notarieel fiscaal recht