De Rulingcommissie over vruchtgebruik: een brug te ver?

De vruchtgebruikconstructie
De vennootschap schrijft vruchtgebruik af en neemt alle grote onderhoudskosten ten haren laste.
De prive persoon verkijgt na afloop van een vruchtgebruik een tip top in orde onroerend goed.

Middelen van de fiscale administratie


Herkwalificatie op grond van artikel 344 par. 1 WIB
De administratie poogt aan te tonen dat de prive persoon de volle eigendom wilde aankopen en vervolgens het goed aan de vennootschap wilde verhuren.
Rechtspraak - Rulingcommissie - Beoordeling van de voorwaarden - Besluit
Vruchtgebruik
Notarieel fiscaal recht