Successieplanning in extremis in Vlaanderen

De burger komt vaak om allerlei redenen nogal laat af met successieplanning:
huwelijk en wijziging huwelijkscontract, adoptie, schenking, testament.

Er ontstaan dan ook vaak allerlei problemen rond deze successieplanning:
ontbreken van informatie, ongezondheid van geest, handelsingsonbekwaamheid, onbereikbaarheid van de betrokken personen.

Een goede raad is dan ook tijdig te beginnen aan successieplanning en niet op het moment dat men zijn voorlaatste adem uitblaast.

- Huwelijksvermogensrecht (kleine wijziging zonder homologietie, alsof beding, sterhuisclausule)
- Schenkingen (3% - 7%)
- Testamenten (internationaal testament ivp handgeschreven door de notaris)

Oorzaken - Kenmerken - Houding van de wetgever - Houding van de rechtsleer - De notaris

De georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis - De niet-georganiseerde (fiscale) successieplanning in extremis
Notarieel fiscaal recht