Successieplanning in extremis in Vlaanderen
Houding van de rechtsleer:

a) het is immoreel, er ontstaan wanpraktijken

b) er ontstaan discriminaties
- plots overlijden vs gepland overlijden
- roerend vs onroerend

c) het is stijdig met de wet (veinzing, simulatie)