De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006

De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk - De erkenning - Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap - Wijzigingen op het vlak van het versterferfrecht

Inkrimping van het toepassingsgebied van de vaderschapsregelUitschakeling van de vaderschapsregel niet absoluut


Erkenning door de echtgenoot en onderzoek naar het vaderschap tegen de echtgenoot

Innovaties inzake betwisting van het vaderschap
Notarieel familierecht