De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006

De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk - De erkenning - Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap - Wijzigingen op het vlak van het versterferfrecht

Inkrimping van het toepassingsgebied van de vaderschapsregel

Uitschakeling van de vaderschapsregel niet absoluut


Erkenning door de echtgenoot en onderzoek naar het vaderschap tegen de echtgenoot


Innovaties inzake betwisting van het vaderschapBelgian family law