De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006

De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk - De erkenning - Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap - Wijzigingen op het vlak van het versterferfrecht

Het vaststellen van de afstamming door erkenning

De betwisting van de erkenning


Notarieel familierecht