De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006

De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk - De erkenning - Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap - Wijzigingen op het vlak van het versterferfrecht

Het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in samenloop met een in overspel verwekt kind
De uitsluiting van in overspel verwekte kinderen uit de verdeling in natura van de nalatenschap

Overgangsrecht

Notarieel familierecht