family law

Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : Titel V. : Het huwelijk

Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

...
Art. 207. De verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien, zijn wederkerig.

Commentaar