family law

Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : Titel V. : Het huwelijk

Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

...
Art. 207. De verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien, zijn wederkerig.

Commentaar

Het komt in 2007 misschien wat raar voor dat de bepalingen inzake onderhoudsverplichtingen voorkomen onder de titel inzake het huwelijk in het Burgerlijk Wetboek.

De reden hiervoor is eenvoudig te zoeken dat er vroeger wettige kinderen en natuurlijke kinderen waren. Het onderscheid was belangrijk want de natuurlijke kinderen waren in feite maar bastaards en hadden veel minder (erf)rechten. Het verschil tussen deze kinderen was te vinden in het al dan niet gehuwd zijn van hun ouders.

In 1987 werd het Belgisch afstammingsrecht grondig herschreven omwille van de veroordeling ervan in het Marx-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM-Verdrag). Het onderscheid dat tussen wettelijke en natuurlijke kinderen werd gemaakt in de wetgeving werd als discriminerend ervaren door het Hof in Straatsburg.

Tot 1987 had afstamming (en de eruit voortvloeiende familiebanden en alimentatievordelingen) dus meer te maken met het huwelijk dan men in 2007 zou vermoeden omwille van de loskoppeling in 1987 van afstamming en huwelijk.

Het DNA onderzoek is een techniek waarmee men de afstammingsband kan vaststellen. In 1804 bij het opstellen van het Burgerlijk Wetboek was deze techniek onbestaand.