Afstand van een onderhoudsvordering

De vrijwillige afstand van een recht is een eenzijdige rechtshandeling.

Van een wettelijke onderhoudsverplichting kan geen afstand gedaan worden, omdat ze van openbare orde is.

Van een conventionele onderhoudsverplichting kan wel afstand gedaan worden.
Voorbeeld:
eenzijdige afstand van de uitkering tussen echtgenoten bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Dergelijke overeekomst kan ook conventioneel gewijzigd worden.


Achterstallige onderhoudsgelden
Van achterstallige onderhoudsgelden zou wel afstand kunnen worden gedaan in alle gevallen.