Onderhoudsverschaffing na wettelijke samenwoning

Het einde van de wettelijke samenwoning betekent niet dat de samenwoners elkaar onderhoudsgeld verschuldigd zijn.

In 2007 heeft de wetgever het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende ingevoerd. Daarmee erven de kinderen van de erflater minder, en om een evenwicht te behouden voorziet de wet in een onderhoudsvordering van deze kinderen. In 2007 werden aan artikel 1477 BW een § 5 en § 6 toegevoegd.

Ook bij huwelijk hebben de stiefkinderen deze onderhoudsvordering tegen hun stiefouder. Deze is voorzien in artikel 203, § 1 BW.

Anno 2007 zijn de verschillen tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden als volgt in grote lijnen samen te vatten:
- het ontbreken van een onderhoudsverplichting ingeval van verbreking tijdens het leven van de wettelijk samenwoning
- het ontbreken van een weduwe-pensioen bij wettelijke samenwoning
Onderhoudsgelden 2007: topics - dialogen - clausules