De wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels in 1997 (Een evaluatie van de wet van 14 jum 1976)

Knelpunten uit het primair stelsel: art. 221, 223 en 224 BW
- De nietigverklaring van rechtshandelingen in het primaire huwelijksstelsel

Het actief in het wettelijk stelsel

Het passief in het wettelijk stelsel

Het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen en echtscheiding

Executierechten en huwelijksvermogensrecht

Heling van gemeenschapsgoederen


Bibliotheek rechstgeleegdheid KU Leuven in 2007: Zaal 2B plaatskenmerk CIV 5 BE PINT 1997.