Personen- en familierecht in 2005

Recente ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht
De vaderschapsbetwisting binnen het huwelijk - De vaderlijke erkenning - Het onderzoek naar het vaderschap - De non-discriminatie op grond van de afstamming - De beteugeling van de proceshouding inzake afstammingszaken - De onderhoudsvordering tegen de verwekker

Recente ontwikkelingen inzake het goederenbeheer door de ouder(s), de voogd en de voorlopige bewindvoerder
Algemene werking van het beheer - Machtigingsbehoevende handelingen - Belangentegenstelling - Bezoldiging

Recente ontwikkelingen inzake (dringende) voorlopige maatregelen
Materieel recht - De procedurele aspecten

Recente ontwikkelingen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming
De vermogensrechtelijke overeenkomst - Familierechtelijke overeenkomst - Toepasselijkheid van de algemene regels van het verbintenissenrecht - Verzoening van de partijen tussen de uitspraak van de eot en het in kracht van gewijsde treden van het vonnis