notarieel wetboek

Wet van 25 november 1991 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989
(B.S., 17 januari 1992) Enig artikel: Het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, zal volkomen uitwerking hebben.


Vele van de aangelegenheden uit dit verdrag zijn in Belgie bevoegdheden van Vlaanderen, Wallonie en Brussel.

Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind  (Verenigde Naties) Aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd door:
    – Decr. Vl. Gem.R. 15 mei 1991 (B.S., 13 juli 1991);
    – Decr. D. Gem. R. 25 juni 1991 (B.S., 9 augustus 1991);
    – Decr. Fr. Gem. R. 3 juli 1991 (B.S., 5 september 1991);
    – Bekrachtigd door België: Wet 16 december 1991. (B.S., 17 januari 1992).