Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk V. - Afstamming

Afdeling I. - Oorspronkelijke afstamming

Internationale bevoegdheid inzake afstamming.
Recht toepasselijk op de afstamming.
Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de afstamming.
Recht toepasselijk op de vormvereisten van de erkenning.
Bevoegdheid om de erkenning te ontvangen.
 
Afdeling 2. - Adoptieve afstamming

Internationale bevoegdheid inzake adoptie.
Recht toepasselijk op de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie.
Recht toepasselijk op de toestemming.
Recht toepasselijk op de wijze van de totstandkoming van de adoptie.
Aard van de door de adoptie geschapen band.
Recht toepasselijk op de omzetting, de herroeping en de herziening van de adoptie.
Erkenning van adopties vastgesteld in het buitenland.

Wettekst