Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming (anno 2007)

Vaststelling van de afstammming van moederszijde: at. 312

Vaststelling van de afstamming van vaderszijde: Vermoeden van vaderschap - Erkenning - Onderzoek naar het vaderschap

Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld:
Het tijdstip van de verwekking - De erkenning.

Vorderingen met betrekking tot de afstamming: Algemeen - De vorderingen in het bijzonder - Bekendmaking van de rechterlijke beslissingen in de registers van de burgerlijke stand

Gevolgen van de afstamming: art. 334 - 335

Vordering tot uitkering van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding: art 336

Wetsgeschiedenis