Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming (anno 2007)

Hoofdstuk 1. - Vaststelling van de afstammming van moederszijde

Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Vermoeden van vaderschap - Erkenning - Onderzoek naar het vaderschap

Hoofdstuk 3. - Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
Het tijdstip van de verwekking - De erkenning.

Hoofdstuk 4. - Vorderingen met betrekking tot de afstamming
Algemeen - De vorderingen in het bijzonder - Bekendmaking van de rechterlijke beslissingen in de registers van de burgerlijke stand

Hoofdstuk 5. - Gevolgen van de afstamming

Hoofdstuk 6. - Vordering tot uitkering van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding


Wetsgeschiedenis

De titels van deze hoofdstukken en afdelingen zijn dezelfde als die van 1987.

Volledige gecoordineerde wettekst na de wetswijziging van 1 juli 2006. De wetsgeschiedenis van deze wettekst.