notarieel wetboek

het Verdrag inzake de rechten van het kind

aangenomen te New York op 20 november 1989


Art. 9
....
3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.
...