Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming

Vaststelling van de afstamming van moederszijde: art. 312

Vaststelling van de afstamming van vaderszijde: Vermoeden van vaderschap - Erkenning - Onderzoek naar het vaderschap.

Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld: Het tijdstip van de verwekking - De erkenning

Vorderingen met betrekking tot de afstamming: Algemeen - De vorderingen in het bijzonder - Bekendmaking van de rechterlijke beslissing in de registers van de burgerlijke stand

Gevolgen van de afstamming. Art. 334, 334bis, 334ter, 335

Vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding. Art. 336-342

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

In 1987 werd het Belgische afstammingsrecht grondig herschreven. Het oude afstammingsrecht was immers niet in overeenstemming met het EVRM (Europeese Verdrag voor de rechten van de mens).

In 2006 na talrijk veroordelingen van de afstammingswetgeving door het Arbitragehof, omwille van schendigen van het gelijkheidsbegisel, werd de wetgeving opnieuw ingrijpend gewijzigd. Aan titels van de hoofdstukken en afdelingen is in 2006 niets gewijzigd.