Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I. - PERSONEN - Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk II. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling II. - Erkenning

Art. 319 1. Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens artikel 315 of 317, kan de vader het kind erkennen.

Art. 319bis erkenning van een buitenhuwelijks kind tijdens het huwelijk

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

In 1987 werd het Belgische afstammingsrecht grondig herschreven. Het oude afstammingsrecht was immers niet in overeenstemming met het EVRM (Europeese Verdrag voor de rechten van de mens).

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht