Boek I. - Personen : 
Titel VII. - Afstamming
Hoofdstuk II. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling 1. - Vermoeden van vaderschap

 Art. 317. <W 31-03-1987, art. 38> Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader.
  Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn, behalve wanneer ook zijn vaderschap wordt betwist of wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan.

 Wetsgeschiedenis: 1987- 2005 - 2006 - 2007