Boek I. - Personen :  Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk I. - Vaststelling van de afstamming van moederszijde

Art. 312. <W 31-03-1987, art. 38> § 1. Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld.
  § 2. De aldus vastgestelde afstamming van moederszijde kan door alle wettelijke middelen worden betwist.
  § 3. De vordering tot betwisting is evenwel niet ontvankelijk wanneer het kind een bezit van staat heeft dat overeenstemt met de akte van geboorte.