familierecht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek I : Personen - Titel VII : Afstamming (2006) (1987)

Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.
 
Rechtsleer

2007 : De gewijzigde afstammingswet