familierecht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek I : Personen - Titel VII : Afstamming (2006) (1987)

(Bij wet van 1 juli 2006 werd het Belgisch afstammingsrecht gewijzigd)

Vaststelling van de afstamming van moederszijde
art. 312


Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
art. 315


Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
art. 326 327 328 329 330


Vorderingen met betrekking tot de afstamming
art. 331