Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming (anno 2007)

Vaststelling van de afstammming van moederszijde
312 - 313 - 314

Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Vermoeden van vaderschap - Erkenning - Onderzoek naar het vaderschap

Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
Het tijdstip van de verwekking - De erkenning

Vorderingen met betrekking tot de afstamming
Algemeen - De vorderingen in het bijzonder - Bekendmaking van de rechterlijke beslissingen in de registers van de burgerlijke stand

Gevolgen van de afstamming
334 - 335

Vordering tot uitkering van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding:
336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341


Wetsgeschiedenis - Wettekst - Artikelsgewijs overzicht

In English