Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk 1. - Vaststelling van de afstammming van moederszijde.

Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Afdeling 1. - Vermoeden van vaderschap
Afdeling 2. - Erkenning
Afdeling 3. - Onderzoek naar het vaderschap

Hoofdstuk 3. - Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
Afdeling 1. - Hhet tijdstip van de verwekking
Afdeling 2. - De erkenning.

Hoofdstuk 4. - Vorderingen met betrekking tot de afstamming

Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - De vorderingen in het bijzonder
Afdeling 3. - Bekendmaking van de rechterlijke beslissingen in de registers van de burgerlijke stand

Hoofdstuk 5. - Gevolgen van de afstamming

Hoofdstuk 6. - Vordering tot uitkering van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding