Titel VII. - Afstamming:

Hoofdstuk 2. -  Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling 1. - Vermoeden van vaderschap

Art. 315  : huwelijk

Art. 316 :

Art. 316bis :

Art. 317 : nieuwe echtgenoot

Art. 318. :
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4. kunstmatige inseminatie
§ 5.

Afdeling 2. - Erkenning

Art. 319 :

Art. 319bis : Wanneer de vader gehuwd

Art. 321:  huwelijksbeletsel

Afdeling 3. - Onderzoek naar het vaderschap

Art. 322 : vaststelling bij vonnis

Art. 323 :

Art. 324 : bewijs

Art. 325:   huwelijksbeletsel