Titel VII. - Afstamming:

Hoofdstuk 3. -  Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld

Afdeling 1. - Het tijdstip van de verwekking

Art. 326 :


Afdeling 2. - De erkenning

Art. 327 : akte van geboorte - authentieke akte

Art. 328 : onbekwamen - overleden kind

Art. 328bis : vorderingen voor de geboorte

Art. 329 : alleen de eerste erkenning

Art. 329bis :

§ 1. toestemming van het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind

§ 2. toestemming

§ 3. 

Art. 330 :

§ 1. betwisting van de erkenning

§ 2. erkenning wordt tenietgedaan

§ 3. de persoon die beweert de biologische vader of moeder van het kind te zijn