Boek I. - Personen
Titel VII. - Afstamming
Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling 2. - Erkenning

Art. 321. <W 31-03-1987, art. 38> De vader kan het kind niet erkennen, wanneer uit die erkenning een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem en de moeder waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen (tenzij het huwelijk waardoor dat beletsel is ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of door echtscheiding). <W 2006-07-01/75, art. 10, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>

Wetsgeschiedenis: 1987 - 2005 - 2006 - 2007