Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk 1. - Vaststelling van de afstammming van moederszijde.

Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling 1. - Vermoeden van vaderschap
Afdeling 2. - Erkenning
Afdeling 3. - Onderzoek naar het vaderschapArt. 323. <W 31-03-1987, art. 38> Wanneer het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315 of 317 niet bevestigd wordt door het bezit van staat, kan het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis worden vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320.

Wetsgeschiedenis: 2005 - 2006 - 2007

Hoofdstuk 3. - Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld

Afdeling 1. - Hhet tijdstip van de verwekking