Ouderlijke boedelverdeling

Overslaan van een kind in boedelverdeling

Het is van groot belang dat iedere verdeling is gedaan tussen tussen alle kinderen die ten tijde van het overlijden in leven zijn.

Ook de afstammelingen van vooroverleden kinderen moeten in de verdeling betrokken worden.

Op het niet respecteren van deze regel staat de nietigheid van de verdeling krachtens artikel 1078 BW.

ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules