Afstamming langs vaderszijde - Afstamming langs moederszijde

Kunstmatige inseminatie in 2004

Bij kunstmatige inseminatie, ontbreekt de geslachtsgemeenschap. Soms is dit medisch vereist en gebruikt men het sperma van de partner van de moeder. Soms wordt er donor-sperma gebruikt.

Donor-sperma
In Belgie is het mogelijk om annoniem sperma te gebruiken. Iedere vrouw die een kind wenst, kan er dus een krijgen.

De sperma-donor is dan de genetische vader. Strikt genomen is de gewone afstammingswetgeving op deze afstammingsrelatie van toepassing.

Maar de Belgische wet regelt het beroepsgeheim van de arts. Daardoor zullen in principe de moeder en de donor nooit elkaars identiteit kennen. Dat sluit dan ook meteen iedere vordering tot vaststelling of betwisting van een afstammingsrelatie uit.

Het vaststellen van een afstammingsrelatie zou als gevolg hebben dat er onderhoudsverplichtingen ontstaan voor de donor. Essentieel is dan ook dan zijn identiteit geheim blijft, indien dit de bedoeling is van partijen in hun relatie met de arts.