Afstamming langs vaderszijde

Vermoeden
Het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot

wordt beperkter dankzij een nieuw artikel 316bis BW.

De betwisting van de afstamming van de echtgenoot
wordt gewijzigd in artikel 318 BW.


Erkenning

De vaderlijke erkenning
Gezien de vele attesten van het arbitragehof was de erkenning aan hervorming toe.

Betwisting van de vaderlijke erkenning
Dit loopt voortaan gelijk met de betwisting van vaderschap van de echtgenoot


Onderzoek
Onderzoek naar het vaderschap
een nieuw artikel 332quinqies BW


Belgian family law
Wet van 1 juli 2006: het gewijzigde afstammingsrecht