Nationality.be

Belgisch internationaal privaatrecht (1995) : Het familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

geen huwelijkscontract - huwelijkscontract

Hebben de echtgenoten dezelfde nationaliteit bij of door het aangaan van het huwelijk, dan zal hun gemeenschappelijke nationale wet bepalen hoe het zit met hun huwelijksvermogensstelsel.
(Hof van Cassatie 10 april 1980)

Hebben de echtgenoten een verschillende nationaliteit ten tijde van het aangaan van het huwelijk, dan heeft men een tijd aangenomen dat de nationale wet van de man zal bepale hoe het zit met hun huwelijksvermogensstelsel.

Door de gelijkheid van man en vrouw, was deze stelling niet meer houdbaar, en werd het criterium: de eerste echtelijke woonplaats.