Belgisch internationaal privaatrecht (1995)

Het familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht - Erfrecht, schenkingen en testamenten

In 2004 werden het wetboek van internationaal privaatrecht ingevoerd.

In 1995 waren het Belgisch internationaal privaatrechtelijke rechtsregels inzake familiaal vermogensrecht in grote mate een creatie van rechspraak en rechtsleer, naast sporadische wetgeving en een aantal verdragen.