Familiaal vermogensrecht

Primair / Secundair huwelijksvermogensrecht - Samenwoningsrecht - Schenking - Erfrecht

Wettelijk stelsel
Baten - Lasten - Bestuur - Ontbinding, vereffening en verdeling

Conventionele stelsels
Gemeenschapsselsels: huwelijksvoordelen - Stelsels met scheiding van goederen: zuivere - afwijkingen

Huwelijkscontract

Wijziging huwelijksvermogenssstelsel

Overgangsrecht

Huwelijksvermogensrecht en IPR