Familiaal vermogensrechtelijke gevolgen van het gewijzigde afstammingrecht anno 2007


De afstammingswet van 1987 heeft de discriminaties tussen de kinderen grotendeels opgeheven.
Toch waren er nog enkele verschillen blijven bestaan, zo bijvoorbeeld inzake de erfrechtelijke positie van het kind dat in overspel is verwekt.

Aangezien die verschillen als discriminerend werden ervaren, worden ze bij de wetswijziging van 1 juli 2006 opgeheven.

Artikel 24 van de wet van 1 juli 2006 heft op:

Art. 745quater par. 1 eerste lid BW : (omzetting vruchtgebruik langstlevende)

- artkel 837 BW : (betreffende de verdeling in natura van de nalatenschap met overspelige kinderen)Verlies van huwelijksvoordelen blijft bestaan
De afstammingswet van 1987 had ook voorzien in een verval van huwelijksvoordelen voor de overspelige echtgenoot die het kind dat hij verwekt heeft erkent (artikel 334ter BW).

Artikel 24 van de wet van 1 juli 2006 heft deze bepaling niet op.
Ook deze bepaling werd als discriminerend voor kinderen ervaren. Immers, als de verwekker zijn overspelige kind niet zou erkennen, zou hij de huwelijksvoordelen behouden. Wat heeft dat kind daar nu mee te maken? Dat moet toch niet gestraft worden (door niet erkend te worden), omdat zijn verwekker zijn huwelijksvoordelen niet wenst te verliezen.